Stichting OOG, gevestigd aan Oude Delft 22, 2611CC, Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://stichting-oog.info , Oude Delft 22, 2611CC, Delft. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting OOG verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres
- Werkzaam in ziekenhuis

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door u aan te melden voor een cursus op deze website, een boek te bestellen of in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting OOG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u te registreren voor een cursus
  • Om u te informeren over uw deelname aan een cursus
  • Het afhandelen van uw betaling, Factuur en certificaat
  • Om goederen (boek) bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting OOG neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting OOG) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting OOG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie)
Personalia en adresgegevens tot 6 maanden na beëindiging van een cursus

Reden: er kan nog een verzoek komen voor een factuur of certificaat
Personalia en adresgegevens tot 3 maanden na.versturen van een boek.
Reden: er kan een probleem zijn bij levering van het boek waardoor een nieuwe zending nodig is. 

Personalia en adresgegevens tot 6 maanden na beëindiging van een cursus waarvoor u op een wachtlijst bent geplaatst
Reden: Om u te informeren als een cursusplaats beschikbaar is en om na de cursus verzoeken om factuur en certificaat af te handelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting OOG verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting OOG maakt gebruik van sessie cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van een bezoeker worden geplaatst.

Door gebruik te maken van sessie cookies kan Stichting OOG de pagina’s die een bezoeker tijdens zijn bezoek bekijkt en de opties die hij gebruikt bijhouden. Stichting OOG gebruikt deze gegevens om de website gebruikersvriendelijker te maken en de mogelijkheid te geven om aan te melden voor cursussen. Sessie cookies worden automatisch verwijderd op het moment dat de bezoeker zijn internetbrowser afsluit.

De website maakt geen gebruik van statistiek- en analysepakketten van derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting OOG en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting OOG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting OOG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.